ข่าว 1569

เรื่อง  เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th หรือกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โทร.0-2141-7798,0-2141-7681

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment