ข่าว 0909

เรื่อง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ความร่วมมือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัด เช่น การประชาสัมพันธ์เก็บข้อมูลโครงการต่าง ๆ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment