ข่าว 1258

เรื่อง แจ้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ถูกต้อง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางข่าวประชาสัมพันธ์ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.mua.go.th เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment