ประชาสัมพันธ์ 2030

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานบริการประชาชน/ข้าราชการ ประจำศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

ด้วยศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานบริการประชาชน/ข้าราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลการมาติดต่อราชการศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ทราบและถือปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งโดยเคร่งครัด

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment