แจ้งคณาจารย์และนักศึกษา ด้วย “ทางมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล” มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความต้องการทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ให้แก่สถาบันการศึกษา โดยดำเนินการตามระเบียบของมูลนิธิกำหนดและสามารถสมัครขอรัับทุนการศึกษา ในระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 31 ม.ค. 2562 โดยให้แต่ละสาขาวิชา คณะฯ ทำการคัดเลือกนักศึกษาและนำส่งสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยี ภายใน วันที่ 17ธันวาคม 2561

-ระเบียบการขอรับทุนการศึกษ
http://tiscofoundation.org/thai/image1/pdf.png
-ฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
http://tiscofoundation.org/thai/download/2561-2017_scholar_new_form.pdf
-ฟอร์มขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
http://tiscofoundation.org/thai/download/2561-2017_scholar_form_continue.pdf

 

แจ้งคณาจารย์และนักศึกษา ด้วย "ทางมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล"…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment