ประกาศ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงาน
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงาน “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561”
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 

ประกาศ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018

Leave a Comment