ข่าว 1806

เรื่อง แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก

ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประชาสัมพันธ์แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติกให้แก่สมาชิกบรรจุเข้ารับราชการใหม่และกรณีขอออกบัตรทดแทน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2636-1000 ต่อ 276

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment