รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดี ประธานที่ประชุม นำโดย ผศ.ยุพดี สินมาก รองฝ่ายวิชาการ คณะฯ แจ้งแผนการบริการวิชาการและแนะแนวการศึกษารับ นศ. ใหม่ ประจำปี 2562 ของแต่ละสาขาวิชา โดยมติที่ประชุม มอบหมายให้ ฝ่ายแนะแนวคณะฯ ออกแนะแนวพร้อมมหาวิทยาลัยฯ และให้ข้อมูลด้านจุดเด่นของคณะฯ การแนะแนวด้านการศึกษาต่อ ทุนการศึกษาให้นักศึกษา และการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกราม ในวันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment