วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น.
ด้วยรองศาสตราจารย์ บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวนลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ ผู้ฝึกสอน อาจารย์ประภาส นิยมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางภัทรวรรธน์ ลีลาพัฒนาชัยกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนักกีฬาทุกคนได้นำถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 และเป็นตัวแทนโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้งนี้อธิการบดีได้กล่าวชื่นชม และแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทีมนักกีฬาบาสเกตบอล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ภาพ นายพา จอกทอง

https://www.facebook.com/indussrru/photos/pb.737733652931457.-2207520000.1534741053./1874278462610298/?type=3&theater

Leave a Comment