26-31 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพ การผลิตผ้าไหมชุมชน เพื่อเข้าสู่มาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน : กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นในวันที่ 26-31 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

Leave a Comment