โครงการความร่วมมือการบริการวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ สพม.33 เพื่อทำการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ นักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์ และวิศวกรรุ่นเยาว์ มีผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมครูและนักเรียน กว่า 150 คน ทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม และโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม ในระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019

Leave a Comment