วันที่ 14 ก.ค. 2561 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโลยีอุตสาหกรรม มีภ.สุรินทร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลจารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เพื่อส่งเสริมการงานด้านอาชีพแก่ชุมชน

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2018

Leave a Comment