โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งาน Arduino สำหรับผู้เริ่มต้น” (Basic Arduino for Beginners) ในโครงการมีการร่วมอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์และการใช้งาน Arduino พื้นฐานการต่อวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื่้องต้น และอื่นๆอีกมากมาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 18.30 น. ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์  โดยมีนายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

 

Leave a Comment