คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชุมชน เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้อมนําแนวพระราชดำริ หลักสูตรนักคิดนักประดิษฐสร้างสรรค์การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WORDPRESS
โดยอาจารย์จิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวรายงานแก่ประธานในพิธี นายประหยัด เขียวหวาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน สวายวิทยาคาร พร้อมคณะครู นักเรียน เข้าอบรมในวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสวายวิทยาคาร ตำบลสวาย อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/cKxoP52NBGtHKVns5

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019

 

Leave a Comment