คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชุมชน
เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้อมนําแนวพระราชดาริ หลักสูตรนักคิดนักประดิษฐสร้างสรรค์การเรียนรูสศตวรรษที่ 21 และหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WORDPRESS โดยอาจารย์จิรวัฒน์ รักการ รองคณบีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวรายงานแก่ประธานโครงการฯ นายประหยัด เขียวหวาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน สวายวิทยาคาร พร้อมคณะครู นักเรียน เข้าอบรมในวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสวายวิทยาคาร ตำบลสวาย อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
@โรงเรียนสวายวิทยาคาร

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019

Leave a Comment