วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่สถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สังกัด สพม.33 โดยได้จัดอาจารย์ผู้มีทักษะทางด้านวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในโครงการในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆมากมาย จัดขึ้น ณ โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน

Leave a Comment