วันที่ 9 ก.ค. 2561 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนพญารามวิทยา ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์ ได้จัด “โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561” มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยบูรณาการทางด้านการศึกษาร่วมกับท้องถิ่น พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยงบประมาณแผ่นดิน โดยมีการอบรมดังนี้

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์การเกษตร” โดย ผศ.ดร.สาคร พัวพันธ์
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบำรุงรักษาและซ่อมคอมพิวเตอร์” โดย นายสังเวียน ก้อนทอง และ นายอนุวัฒน์ เปพาท
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นิวเมติกส์” โดย อาจารย์มานะชัย จันทอก
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พื้นฐานงานช่างอุตสาหกรรม” อาจารย์ภานุเมศวร์ สุขศรีศิริ
……พร้อมร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางเด็กนักเรียนและครู โรงเรียนดังกล่าว

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2018

Leave a Comment