โครงการประกวดดาว เดือน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

Leave a Comment