วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นประธาน ”การพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเสื่อกก” ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ดูแลผู้พิการ และผู้พิการในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โดยมี ผศ.ยุพดี สินมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ อาจารย์ภูพิชย์ ทานะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ดร.สุพัตรา วะยะรุน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี อาจารย์ฐิติมามีช้าง ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร อาจารย์ประหยัด ไชยสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และผู้ใช้หลักสูตร ณ บ้านสุขมงคล (บ้านตุ่น) หมู่ 4 ต.บ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ภาพ/ข่าว กิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว Activity Student Skcc

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018

Leave a Comment