โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานระดับจังหวัด
จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 31 – 31 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์

Leave a Comment