กิจกรรมวันที่ 2 (วันที่ 11 มกราคม 2562)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสลากทางการค้าสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจบนฐานรากของชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2562 ณ บ้านโคกเสาร์ หมู่ 10 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/2CQoWmdzri5J8HfX8

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2019

Leave a Comment