ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 3 (12 มกราคม 2561) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสลากทางการค้าสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจบนฐานรากของชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2562 ณ บ้านโคกเสาร์ หมู่ 10 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/fXGrpsHNvu5Gyj6E6

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019

Leave a Comment