บรรยากาศวันที่ 2 (24 ก.ค. 2562) ของโครงการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2019

Leave a Comment