วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ อบต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
……..คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัด “โครงการสำรวจความต้องการรับบริการของประชาชนในเขตพื้นที่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์” สำหรับเป็นฐานข้อมูลการบริการแก่ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ อบต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์……..คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัด…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment