วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน รุ่นที่ 4 รหัส 613101030-003 ระหว่างวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2561 โดยหน่วยพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย รศ.บัญชา ชื่นจิต พร้อมคณะวิทยากร ประธานโครงการ ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์

 

ถ่ายภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจร หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018

 

 

Leave a Comment