โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง เทคนิคการวิจัยด้วยแนวคิด R to R (งานประจำสู่งานวิจัย) และการเพยแผร่” ณ.ห้องประชุมพระเทพพิยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2561

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

Leave a Comment