คณาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งาน ณ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อเรื่อง การใช้งานโปรแกรม wordpress ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561

 

Leave a Comment