อาจารย์อภินันทิชัย โจมสติ และอาจารย์รัติยา ธานี บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จากโรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนุสรณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับประยุกต์ใช้งาน ประจำปีการศึกษา 2561กิจกรรมตัดต่อโปรแกรม Adobe Premiere Pro Cs6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Leave a Comment