โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานให้กับนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตรที่อบรมภายใต้โครงการมีดังนี้
1.การสร้างแอปพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยโปรแกรม App Inventot 2
2.การตัตต่อวีดีโอและผลิตสื่อ VCD DVD ด้วยโปรแกรม Adobe Premlere Pro cs6
3.การประยุกต์ใช้งาน Google Earth ในการสร้างพิดัดบนแผนที่

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานให้กับนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2562หลักสูตรที่อบรมภายใต้โครงการมีดังนี้1.การสร้างแอปพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยโปรแกรม App Inventot 22.การตัตต่อวีดีโอและผลิตสื่อ VCD DVD ด้วยโปรแกรม Adobe Premlere Pro cs63.การประยุกต์ใช้งาน Google Earth ในการสร้างพิดัดบนแผนที่

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019

 

Leave a Comment