วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้และทักษะ การประกันคุณภาพแก่นักศึกษาประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากรองศาตราจารย์ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมผู้เข้าร่วมทั้งบุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิทยากรโดย ดร.สุรเชษฐ์ วงค์ชัยประทุม

 

 

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และทักษะ การประกันคุณภาพแก่นักศึกษาประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากรองศาตราจารย์ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมผู้เข้าร่วมทั้งบุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์วิทยากรโดย ดร.สุรเชษฐ์ วงค์ชัยประทุม ดาวน์โหลดรูปภาพhttps://photos.app.goo.gl/tkKHur9UVSRVywGK8

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2019

Leave a Comment