27 พ.ค. 64 นายจิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการรณรงค์ให้เกิดการฉีดวัคซีนป้องกันตนเองและสมาชิกในครัวเรือน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ พื้นที่ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้

Leave a Comment