โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (srru – tep) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/cqjcCMaebEUpsGZp8

Leave a Comment