สืบเนื่องคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการข้อตกลง (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ โรงเรียนจารย์วิทยาคารขึ้น ผ่านมาแล้วนั้น ทาง ดร.ศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะสร้างเสริมอาชีพ การพัฒนาอาชีพสู่นวัตกรรม เกิดอาชีพ-มีงานทำ กับนักเรียน โดยได้ดำเนินการประสานงานกับ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ และ รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม โครงการ “ค่ายวิชาการการเสริมสร้างทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพเพื่อสร้างนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0” ขึ้นในระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. 2561 ณ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ทั้งนี้มีการอบรมด้วยกันทั้งหมด 6 ด้าน พร้อมคณะวิทยากรบุคลากรในสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์ ตามรายละเอียดดังนี้

1. ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (รศ.บัญชา ชื่นจิต, อาจารย์ดุรงค์ฤทธิ์ เอกวงษา,นายพงปณต พลแดง)
2. ด้านภูมิปัญญา (รศ.ดร.ชูชาติ พยอม ,นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ)
3. ด้านการเกษตร (ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์, อาจารย์เอกราช นาคนวล)
4. ด้านพลังงานสะอาด (นายวัชร แหวนเงิน, น.ส.นลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์)
5. ด้านซ่อมบำรุง (อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ, ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร และ อาจารย์วชิรวัชร แสนโซ้ง)
6. ด้านสารสนเทศน์ (อาจารย์อภินันทิชัย โจมสติ,อาจารย์รัติยา ธานี และ นายอนุวัฒน์ เปพาทย์)

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment