โครงการ พัฒนาทักษะทางความรู้และอาชีพระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สหวิทยาเขต 8
ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
หลักสูตรที่ให้บริการแก่โรงเรียนใน สหวิทยาเขต 8 ใน ครั้งนี้ได้แก่
1. นักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์
2. ระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC (หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติ)
3. งานออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย และ งานประดิษฐ์ร่วมสมัย
4. การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร และ การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น

 


รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/tTTug39A8g5beDJP8

 

โครงการ พัฒนาทักษะทางความรู้และอาชีพระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สหวิทยาเขต 8 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกหลักสูตรที่ให้บริการแก่โรงเรียนใน สหวิทยาเขต 8 ใน ครั้งนี้ได้แก่1. นักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์2. ระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC (หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติ)3. งานออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย และ งานประดิษฐ์ร่วมสมัย4. การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร และ การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้นรูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/tTTug39A8g5beDJP8

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 30 มกราคม 2019

Leave a Comment