ในระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกิจตรง รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี นำโดย รศ.บัญชา ชื่นจิต พระคณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการ PLC สาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีะและเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบโครงงาน รุ่นที่ 3

 

ภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/indussrru/photos/?tab=album&album_id=1850329468338531

ในระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกิจตรง รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี นำโดย รศ.บัญชา ชื่นจิต คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่…

โพสต์โดย หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาครู PLC เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018

 

 

Leave a Comment