ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561(Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมด 2 ผลงาน ได้แก่
1) นวัตกรรมการผลิตเส้นไหมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
2) ชุดส่งกำลังจากสว่านไฟฟ้าไร้สายขับเคลื่อนรถเข็นสำหรับผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ
สรุปผลการประกวดคือได้รับรางวัล 2ผลงาน กับ 3 รางวัล คือ
1) ผลงานนวัตกรรมการผลิตเส้นไหม รับรางวัลข้อเสนอโครงการ ระดับดีเด่น ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
2) ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงินในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
3) ผลงานชุดส่งกำลังจากสว่านไฟฟ้าไร้สาน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงในการประกวดเช่นเดียวกัน

ด้วยนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม และ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อม อาจารย์เอกราช นาคนวล นายนายวัชระ แหวานเงิน และ นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าพบ รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก และ อจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นใจ

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018

Leave a Comment