วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้ารับการประเมินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2019

Leave a Comment