15 ธันวาคม 2560 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (SICE : Surin International Cultural Exchange) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25-31 มกราคม 2561 นี้

รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Comment