ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการยกระดับทักษะอาชีพเพื่อการสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป หลักสูตรช่างบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2564 นี้

Leave a Comment