ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินการบริการวิชาหลักสูตรระยะสั้น “วิศวกรรุ่นเยาว์” ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เเละโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สาขาวิชาฯ ขอบคุณทางโรงเรียนที่ได้ให้โอกาสพวกเราเเนะนำเเละเปิดเส้นทางการเป็นวิศวกรแก่น้องๆ ที่สนใจในอาชีพวิศวกร เเละขอบคุณน้องๆ เเละพี่ๆ สต๊าฟทุกคนที่ร่วมมือกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของเราจนสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะ

 

 

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์…

โพสต์โดย สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018