📣📣 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2563 – 17 มกราคม 2564
👉 เปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพ มาสร้างอนาคตกับเรา ก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวไปกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 👈
▶️ อ่านประกาศรับสมัครและคุุณสมบัติของผู้สมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบโควตา ได้ที่
https://bit.ly/343p3dR
▶️ อ่านประกาศรับสมัครและคุุณสมบัติของผู้สมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) รอบที่ 1 ได้ที่
https://bit.ly/348mgjI
▶️ โครงการทุนเพชรอินทนิล (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) จำนวน 100 ทุน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2563 – 6 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านประกาศรับสมัครและคุุณสมบัติของผู้สมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรอินทนิล ได้ที่
https://bit.ly/3dDTgTR
📍 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.srru.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานรับสมัครนักศึกษา (ช่องบริการที่ 4) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4404 1620 ต่อ 23