ประชาสัมพันธ์ 2608

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินสมทบมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

ด้วยสำนักงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดสรรทุนการศึกษาและมอบเงินทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบมูลนิธิฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

โทรศัพท์ 0-4451-1013 กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment