ประชาสัมพันธ์ 2607

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมสอดคล้องตามแนวทางการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ somjin@sut.ac.th หรือ http://sutadv.sut.ac.th/TPSFN โทรศัพท์ 0-4422-4660-61

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment