วันพุธที่ 4 กันยายน 2561 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการการประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายอิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ร่วมดำเนินการประกวด FRIGHTENING 2019
ซึ่งผลการประกวดดาว เดือน หนุ่มหล่อ สาวสวย รายงานดังนี้
อันดับที่ 1 – 3 (เดือน)
B 1 นายนัฐนันท์ บุตรเทศ
สาขาอุตสาหกรรมศิลป์
B 3 นายภาคภูมิ เรืองสุขสุด
สาขาอุตสาหกรรมศิลป์
B 4 นายชายันต์ สิงคนิภา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

อันดับที่ 1 – 3 (ดาว)
G2b นางสาวสุภาวดี ธรรมชาติ
สาขาวิศวกรรมการจัดการ
G 4 นางสาวรัตนาวดี กิ่งมาลา
สาขาคอมพิวเตอร์
G 3 นางสาวเบญญาภา บุญอรัญ
สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

ภาพสวยๆจาก
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และ นายคมฤทธิ์ สืบเสาะจบ 62122200107 สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2019

Leave a Comment