รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2019

Leave a Comment