อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุมนักศึกษาต้นแบบการฝึกซ้อมบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2019

Leave a Comment