คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอแสดงความปลื้มปิติยินดีกับ
นางสาวกมลทิพย์ เชิดชัย นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ทุนละ 40,000 บาท เป็นเทอมละ 20,000 บาท ปีการศึกษาละ 40,000 บาท ขอให้เป็นคนดีตั้งใจเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านเมือง แก่ครอบครัว สถาบัน และประเทศชาติต่อไป

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 24 กันยายน 2019

Leave a Comment