ประชาสัมพันธ์ 2966

เรื่อง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นรณรงค์ วันปลอดรถ ลดโลกร้อน car free day

ด้วยสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ร่วมกับชมรมจักรยานสุรินทร์และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุรินทร์ จะจัดกิจกรรม ปั่นรณรงค์ วันปลอดรถ ลดโลกร้อน car free day เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษในอากาศ มลพิษทางเสียง ลดพลังงานในการเดินทางและขนส่ง และลดภาวะโลกร้อน ในวันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 06.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ พร้อมจัดส่งใบสมัครได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ชั้น 2) ภายในวันที่ 26 กันยายน 2562 โทรศัพท์ 044-518130

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment