ประชาสัมพันธ์ 2978

เรื่อง  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับวัดใหม่ปิ่นเกลียว กำหนดให้มีการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (แรม 14 ค่ำ เดือน 11) เวลา 13.00 น. เพื่อสมทบสร้างกุฏิสำหรับเป็นที่พักสงฆ์สามเณร ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขอจึงเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีตามจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม ชื่อบัญชี “ทอดกฐินสามัคคี วัดใหม่ปิ่นเกลียว” เลขที่ 701-3-63211-2 และส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อและที่อยู่ทาง E-mail : nokkajib0827@gmail.com  กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์. 0-3410-9300 ต่อ 3386

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment