ข่าว 3037

เรื่อง ขอส่งเชิญข้อมูลประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์

ด้วยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ https://ed.engdis.com/ru  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์. 044-710047 ต่อ 0703 หรือ 086-3220447

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment